Tomáš Hawel

„Poutníku, žádná cesta není. Cesta vzniká chůzí. (z básně A. Machada)“

Jsem facilitátor, lektor, somatický kouč a terapeut.
Nevěřím v instantní řešení a všespásné metody. Ať už jde o facilitaci skupiny, rozvoj týmové
spolupráce a nebo leadership, je pro mě klíčové vytváření cesty k vzájemně propojeným lidským „ekosystémům“.

Těžím při tom ze zkušeností s manažerskými rolemi, ve kterých působím od roku
2010 a to zejména jako předseda správní rady, ředitel, vedoucí projektových týmů v oblasti
neziskového sektoru, sociálních služeb a státní správy.

Svoji práci zakládám na myšlence toho, že co neprošlo smysly, není v mysli. Proto k odborným
poznatkům vytvářím rámec pro získání individuálního zážitku. Mými klíčovými pracovními nástroji
jsou somatické koučování, procesově orientovaná psychologie, sebezkušenostně reflektivní učení a
mindfulness. Pomocí nich podporuji účastníky k odvaze zkoumat nepříjemné, potlačované obsahy i
zkušenosti a v uvědomění si vlastní moci, tak aby byla spojená s odpovědností.

Doporučené kurzy

Doporučené články