Video: Akademie facilitace – O principu nehodnocení

2. 1. 2023 - Vojtěch Benda

Nehodnocení je ve facilitaci důležitý princip, jehož prostřednictvím vytvoříte bezpečnou atmosféru na vašich setkáních. Princip nehodnocení vede k většímu zapojení a otevřenosti všech účastníků setkání. S tím souvisí i rostoucí kreativita, která přinese více různorodých nápadů a v konečném důsledku i lepší výsledky celého setkání. 

Ve videu od lektora a facilitátora Vojty Bendy se dozvíte, jak můžete jako facilitátor na setkáních vytvořit a udržet nehodnotící atmosféru. Také zjistíte, jak formulovat své reakce na odpovědi účastníků setkání, aniž byste je jakkoliv hodnotili. 

O principu nehodnocení se můžete dozvědět mnohem více na našich kurzech facilitace.

Doporučené kurzy