Komplexní výcvik facilitace

100 hodin Oblíbený Akreditovaný

Komplexní výcvik facilitace obsahuje vše podstatné, co využijete v praxi profesionálního facilitátora. Výcvik získal akreditace MPSV a MŠMT.

Chcete metodu facilitace poznat opravdu do hloubky? Projděte naším půlročním výcvikem a získejte všechny potřebné kompetence pro roli profesionálního facilitátora. Pomocí zážitkového vzdělávání vám zprostředkujeme naše dlouholeté praktické zkušenosti s facilitací.

Komu je výcvik určený

Výcvik je určený všem, kteří vedou různé typy setkání a kterým záleží na kvalitě komunikace ve skupině. Patří sem lidé ve vedoucích pozicích, manažeři, majitelé společností, vedoucí pracovníci ve veřejné správě i v dalších oblastech. A také lektoři, vývojáři a profesionálové na volné noze.

U všech účastníků předpokládáme předchozí zkušenost s vedením týmu nebo s facilitováním skupinové komunikace, případně absolvování kurzu Ucelený základ facilitace.

Co se ve výcviku naučíte

  • dosáhnout stanovených výsledků v omezeném čase
  • udržet účastníky pozorné a aktivní po celou dobu setkání
  • vytvořit dobrý úvod a efektní závěr setkání
  • zapojit všechny přítomné a současně vést setkání efektivně
  • pracovat se skupinou, která se skládá z různorodých osobností
  • předcházet konfliktům a ty, které se objeví, konstruktivně řešit
  • zvládat souběh role facilitátora a dalších rolí
  • vytvořit funkční design facilitovaného setkání a dobře se na něj připravit
  • dvě desítky facilitačních technik použitelných v konkrétních situacích
  • jak si při facilitaci udržet jistotu a nadhled

Obsah výcviku

Výcvik se skládá ze šesti dvoudenních setkání, které se konají přibližně jednou za měsíc.

1. setkání – Úvod

Začneme u sebe. Seznámíme se v rámci skupiny a společně si nastavíme pravidla spolupráce. Zažijete první ukázkovou facilitaci vedenou lektorem a ujasníte si, jak definovat pojem facilitace a co vše zahrnuje role facilitátora. Nastartujeme procesy reflexe a sebereflexe, se kterými budeme pracovat po celou dobu výcviku.

V praktické rovině se zaměříme na úvod a závěr facilitovaného setkání. Otevřeme téma přípravy a začneme pracovat na pilování konkrétních komunikačních dovedností.

2. setkání – Dovednosti

Komunikační nástroje jsou hlavní náplní druhého modulu. Ukážeme vám jak formulovat otázky způsobem, abyste získali kvalitní odpovědi. Budeme trénovat zadávání instrukcí tak, aby jim správně porozuměli všichni účastníci. Ukážeme si, proč je důležité přehledně vizualizovat informace a jak to prakticky provést pomocí flipchartu nebo jiných kanálů.

Také prozkoumáme oblast domněnek a předpokladů, ze kterých vznikají nedorozumění a konflikty. Jako řešení vám nabídneme neutrální a nehodnotící postoj, který můžete zapojit do své praxe.

3. setkání – Proces

Na třetím setkání se podíváme na facilitaci jako celek. Rozdělíme si proces do několika fází a představíme vám techniky a principy, které jsou pro každou z nich užitečné. Naučíme vás, jak účastníky průběžné orientovat v procesu.

Přidáme také časový rozměr a doporučení, jak to udělat, aby setkání bylo efektivní a stihlo se během něj vše potřebné. Ukážeme vám, jak správně nastavit míru direktivity vedení procesu. Budeme zkoumat, kdy je potřeba proces rozvolnit a kdy jej naopak striktně řídit.

4. setkání – Skupina

V tomto modulu se zaměříme na dynamiku účastnické skupiny. Dozvíte se, jakými fázemi přirozeně prochází každý skupinový proces. Ukážeme vám, co v každé z těchto fází skupina potřebuje a jak s tím můžeme z role facilitátora pracovat. Zvláště se zaměříme na aktivizaci skupiny a procházení konfliktem.

Naučíte se ve skupině nastavovat takové normy chování, které vám pomohou proces lépe vést. Budeme se věnovat tématu rozmanitosti účastníků, využívání jejich potenciálu a zvládání náročného chování. Reakce na náročné chování účastníků budeme opakovaně prakticky trénovat.

5. setkání – Design

Páté setkání je věnováno designu procesu. Vyzkoušíte si postup, jak si se zadavatelem stanovit jasný cíl setkání. Ukážeme vám, jak hledat efektivní cesty k naplnění tohoto cíle. Vytvoříte si vlastní design a získáte na něj zpětnou vazbu.

Čeká nás také sdílení a tipy na pomůcky, technické vychytávky a existující aplikace. Budeme zkoumat, kdy je lepší držet se striktně plánu a kdy je lepší improvizovat. Zažijete si, jaký efekt vyvolávají různá uspořádání prostoru a naučíte se je využívat ve své praxi.

6. setkání – Závěr

Na posledním setkání se zaměříme na zvládání nestandardních situací, na které je obtížné se předem připravit. Ukážeme si, jak usnadňovat komunikaci, i když nejste v roli facilitátora. Na závěr zbyde prostor pro opakování nebo pro vaše témata.

Ohlédneme se za vším, čím jsme společně prošli. Sami i za pomoci zpětné vazby od ostatních účastníků zhodnotíte, jak jste se během výcviku posunuli a z výcviku odejdete s vaším plánem pro další rozvoj.

Online workshop

V průběhu Výcviku se společně potkáme také v online prostředí. Zaměříme se na výhody a nevýhody facilitace online, dáme dohromady doporučení jak si práci v tomto prostředí usnadnit a představíme vám konkrétní tipy a triky, které můžete bezprostředně uplatnit ve své praxi.

Forma a průběh výcviku

Výcviková setkání se konají přibližně jednou měsíčně. V týdnech mezi nimi je příležitost vše si v praxi vyzkoušet. Na začátku dalšího setkání je vždy prostor pro sdílení vašich zážitků a zodpovězení otázek.

Součástí Výcviku je také jedno individuální setkání s lektorem online.

V průběhu samotných setkání vycházíme z principů zkušenostně-reflektivního učení a samozřejmě využíváme metodu facilitace. Díky tomu je výcvik efektivní, praktický a interaktivní.

Zažijete modelové situace a jejich rozbory, praktický trénink dovedností, ukázky konkrétních facilitačních technik, reflexe a zpětné vazby, sdílení dobré praxe a zkušeností. Teorie ve Výcviku najdete jen přiměřené množství.

Ve skupině vytváříme bezpečný prostor pro vzájemnou inspiraci a současně zachováváme individuální přístup. Proto je maximální velikost skupiny 12 účastníků a výcvik vede lektorská dvojice.

Po každém setkání účastníkům posíláme nafocené flipy, handouty k jednotlivým technikám, doporučení na odbornou literaturu a další zdroje informací. 

Akreditace

Výcvik je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí pod číslem akreditace A2020/0905-VP.

Výcvik byl akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a stále splňuje všechny podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (od r. 2023 již MŠMT žádné akreditace pro další vzdělávání pedagogických pracovníků neuděluje).

Co je facilitace

Facilitace je způsob komunikace vedoucí k efektivitě, porozumění a zlepšení spolupráce. Lze ji využít pro malé schůzky, velké porady i setkání se stovkami účastníků. Klíčovou roli hraje facilitátor, který umí setkání připravit a následně jím účastníky bezpečně provést.

Podrobné informace o metodě facilitace najdete v našem článku Co je facilitace a kdo je facilitátor.

Potřebujete se dozvědět víc?

Přihlaste se na jednu z ochutnávek nebo nás kontaktujte, lektoři Výcviku se s vámi následně spojí a zodpoví vaše dotazy.

Související kurzy

Nemíříte tak vysoko? Chcete začít něčím snadnějším? Doporučujeme náš třídenní kurz Ucelený základ facilitace.

Chcete se o Komplexním výcviku facilitace dozvědět víc? Přihlaste se na Bezplatnou ochutnávku výcviku facilitace.

Videopozvánka