Obchodní podmínky

Platné od 22. 8. 2022 

Dodavatel služeb:
Edutica s. r. o.
Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří

IČ 04668634
DIČ CZ04668634 

1. Objednávka služeb

1.1. Závaznou elektronickou objednávku služeb provede objednavatel z webových stránek dodavatele nejpozději 2 pracovní dny před termínem poskytnutí služeb.

1.2. V případě individuálních kurzů se za závaznou objednávku považuje také objednávka provedená objednavatelem elektronicky e-mailem.

1.3. Objednávka je platná až po jejím potvrzení e-mailem ze strany dodavatele. 

2. Úhrada služeb

2.1. Objednavatel se zavazuje uhradit cenu objednaných služeb na účet dodavatele na základě faktury nebo zálohové faktury, kterou obdrží od dodavatele e-mailem.

2.2. Objednavatel se zavazuje uhradit cenu služeb i v případě, že objednané služby nevyužije v souladu se storno podmínkami dle článku 4 těchto obchodních podmínek. Pro tento případ obdrží od dodavatele e-mailem fakturu na částku dle storno podmínek. 

3. Daňový doklad

3.1. Daňový doklad bude dodavatelem vystaven ke dni připsání úhrady služeb na účet dodavatele a zaslán elektronicky na e-mail objednavatele.

3.2. V případě úhrady služeb v hotovosti v den poskytnutí služeb bude daňový doklad vystaven na místě proti úhradě.

4. Storno podmínky

4.1. Stornovat potvrzenou objednávku služeb je možné pouze písemně e-mailem, ve kterém bude uvedeno datum poskytnutí objednaných služeb, název služeb a místo konání. Pro posouzení výše storno poplatku je rozhodující datum doručení tohoto e-mailu dodavateli.

4.2. Storno poplatek v odpovídající výši bude uplatněn i v případě, že k datu stornování objednávky není cena služeb uhrazena.

4.3. V případě stornování objednávky ve výši do 199 Kč, případně pokud objednavatel službu bez omluvy nevyužije, odpovídá tato cena poskytnutí služby rezervace, a poplatek je v případě stornování objednávky kdykoliv po její úhradě nevratný tj. je uplatněn stornopoplatek ve výši 100% ceny služby.

4.4. V případě stornování objednávky ve výši od 200 Kč do 19 999 Kč platí následující storno podmínky:

4.4.1. V případě stornování objednávky 14 a více pracovních dnů před dnem poskytnutí služeb, nebude storno poplatek uplatněn a případná uhrazená platba bude vrácena na účet objednavatele v plné výši.

4.4.2. V případě stornování objednávky 13 – 7 pracovních dnů před dnem poskytnutí služeb, bude uplatněn stornopoplatek ve výši 20% ceny služeb.

4.4.3. V případě stornování objednávky 6 – 2 pracovní dny před dnem poskytnutí služeb, bude uplatněn stornopoplatek ve výši 70% ceny služeb.

4.4.4. V případě stornování objednávky v poslední pracovní den před dnem poskytnutí služeb a později, případně pokud objednavatel službu bez omluvy nevyužije, bude uplatněn stornopoplatek ve výši 100% ceny služeb.

4.5. V případě stornování objednávky ve výši 20 000 Kč a vyšší platí následující storno podmínky:

4.5.1. V případě stornování objednávky více než 3 měsíce před dnem poskytnutí služeb, nebude storno poplatek uplatněn a případná uhrazená platba bude vrácena na účet objednavatele v plné výši.

4.5.2. V případě stornování objednávky méně než 3 měsíce před dnem poskytnutí služeb, bude uplatněn stornopoplatek ve výši 10% ceny služeb.

4.5.3. V případě stornování objednávky méně než 2 měsíce před dnem poskytnutí služeb, bude uplatněn stornopoplatek ve výši 20% ceny služeb.

4.5.4. V případě stornování objednávky méně než 1 měsíc před dnem poskytnutí služeb, bude uplatněn stornopoplatek ve výši 30% ceny služeb.

4.6. Za den poskytnutí služeb se u vícemodulových programů považuje den konání prvního modulu.

4.7. Pokud se u vícemodulových programů účastník nezúčastní nadpoloviční většiny modulů, ať už s omluvou nebo bez, ztrácí tak nárok na účast ve zbývajících modulech.

4.8. Místo přihlášeného účastníka může po dohodě s dodavatelem využít jiná osoba. U vícemodulových programů však pouze v rozsahu celého programu. 

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES viz také Zásady ochrany osobních údajů