Vaše silné stránky vám dodají sebedůvěru, posilujte je

27. 4. 2022

Chcete být sebejistější, mít více v klidu a spokojenosti? Poznejte svoje silné stránky a naučte se je více využívat v práci, ve vztazích i ve volném čase. V dnešním článku prozkoumáme silné stránky. Co jsou zač a že nemusejí být vždy užitečné. Proč je dobré je znát a umět pojmenovat. Jak s nimi souvisí naše přesvědčení. A jak nám mohou pomoci při rozvoji naší sebedůvěry.

Jak poznáme své silné stránky

Zjednodušeně je silná stránka rys naší osobnosti, který nám pomáhá úspěšně zvládat běžné i náročné situace. Jak v práci, tak ve vztazích nebo ve volném čase. Často ji využíváme tak samozřejmě, že si to mnohdy ani neuvědomujeme. Je přirozenou a trvalou součástí nás samotných. Můžeme ji dále rozvíjet a kultivovat. Důležité je, že uplatňování naší silné stránky nás neunavuje, ale naopak do jisté míry nabíjí energií. Příkladem takovýchto silných stránek může být: Zvídavost, Odvaha, Komunikativnost, Smysl pro humor, Energičnost, Empatie, Flexibilita či Rozhodnost. Silné stránky nám pomáhají využívat či rozvíjet další naše schopnosti a dovednosti ať je to vedení porad, programování, vyjednávání či prezentační dovednosti.

Silná stránka může být i naší slabinou

Někdy může být naše silná stránka i slabinou, záleží na kontextu. Rozhodnost nám může pomáhat v práci při vedení projektů, ale může způsobovat komplikace při naslouchání a sdílení v partnerském vztahu. Podobně flexibilita nám může pomoci zvládat nové nečekané situace, ale komplikuje držení struktury a plánování. Optimizmus je zase zásadní životní postoj pro spokojený život, ale při nákupu ojetého auta se vyplatí být kritický a podezřívavý. Silná stránka je jako hůl, která má dva konce. Je užitečné ji rozvíjet, posilovat a maximálně využívat tam, kde mi pomáhá. Současně vědět, kde je ten druhý konec, který mě může praštit. K tomu potřebujeme získat zkušenosti nebo dovednosti, které naši silnou stránku vyváží.

Své silné stránky často neznáme, a je to škoda

Naše silné stránky, často považujeme za samozřejmost. A to do takové míry, že nám ani nepřijde, že jsme v tom dobří. Srovnáváme se s našimi vzory, kteří jsou lepší než my (proto jsou to také vzory). Uvědomujeme si, že máme ještě rezervy. Proto je užitečné se zastavit a aktivně si své silné stránky najít a pojmenovat. Můžeme si potom v nich více věřit, rozvíjet je a také si na ně dávat pozor tam, kde je to potřeba. Vědět v čem jsem dobrý a k tomu to ještě o sobě říkat, to je něco, co se u nás v české kotlině stále moc nenosí. Nikdo nás nevede k tomu, abychom cíleně hledali, v čem jsme dobří, uvědomovali si a rozvíjeli to a ještě navíc si v tom věřili. 

Naše přesvědčení, častá překážka sebedůvěry

Další překážkou pro naší sebedůvěru mohou být naše přesvědčení. Jsou to představy o sobě a tom jak funguje svět, které mají základ v našem raném dětství. Příkladem takového přesvědčení je například, že není správné o sobě říkat, v čem jsme dobrý, měla by mě chválit moje práce. Nebo, že říci si o peníze za to co jsem pro někoho udělal není správné. Tyto přesvědčení mohou způsobovat, že si nevěříme v určitých situacích nebo oblastech. Někteří lidé, jsou schopni přemluvit kamarády úplně ke všemu, ale cizímu by neprodali ani rohlík. Někdo si je jistý svou sebeprezentací v práci, ale při seznamování si vůbec nevěří.

Aktivně zkoumejte své silné stránky, sebedůvěra poroste

Na tomto podhoubí vyrůstá potom naše sebedůvěra v různých oblastech. Dobrá zpráva je, že se může postupně rozvíjet. Roste s našimi vlastními zkušenostmi a úspěchy. Rozvíjí se pozorováním a napodobováním druhých, kterým se daří. Posiluje ji povzbuzování a pozitivní zpětná vazba od ostatních. Poslední a neméně důležitá oblast je našeho sebepoznání a sebevědomí. S tou se pojí i naše schopnost zvládat neúspěchy, negativní emoce, nejistotu a stres. Pro rozvoj sebedůvěry je tedy důležité aktivně hledat a uvědomovat si své silné stránky. Odbourávat stará negativní přesvědčení a nahrazovat je novými funkčními. Být v prostředí, které nás povzbuzuje. Vybírat si odpovídající vzory. Klást si přiměřené cíle. A také rozvíjet naší odvahu a schopnost prožívat a zvládat náročné situace.

Doporučené kurzy