Tipy pro interaktivní online vzdělávání

1. 2. 2022

Online vzdělávání má proti vzdělávání “naživo” celou řadu výhod. Můžete ze své pracovny pohodlně vzdělávat po celé planetě. Ohromně ušetříte cestovní náklady nebo pronájmy školících prostor. Můžete oslovit mnohonásobně více účastníků vašich kurzů, tisíce, miliony.

Na druhou stranu však můžete mít pocit, že v online prostoru schází mezilidský kontakt, který vzniká při živých kurzech. Interakce, která dodává energii a motivaci jak účastníkům, tak i nám lektorům. Najednou schází části komunikace, které usnadňují vzájemné pochopení a tím i učení. Online vzdělávání tak před nás staví celou řadu překážek, na které samotná technika nestačí. V tomto článku se dozvíte, jak tyto překážky překonat.

Využijte online video setkání

Pojem online vzdělávání představuje velké množství forem a přístupů. Mezi nejpoužívanější patří vzdělávací videa, videopřednášky, videokurzy, video návody (tutoriály), e-learning, vzdělávací audio záznamy, audioknihy nebo podcasty. Každý z uvedených formátů má svůj ideální účel využití.
V tomto článku se však zaměříme na jeden konkrétní přístup a tím je interaktivní online video setkání. Tento formát přináší přímou interakci mezi lektorem a účastníky a nejvíce se tak blíží živému setkání. Na rozdíl od většiny jiných formátů přináší:

 • neverbální komunikaci, která přispívá k snazšímu vzájemnému pochopení a tím i učení
 • vnímání skupinové dynamiky a posilování pozitivních vztahů ve skupině, což je důležité jak pro jednorázové setkání, tak zejména pro dlouhodobou práci se skupinou
 • okamžitou zpětnou vazbu, možnost reagovat aktivně na průběh vzdělávání
 • inspiraci znalostmi a zkušenostmi dalších účastníků, zvýšení kreativity
 • vzájemnou motivaci a vyšší angažovanost účastníků

Používejte kamery pro větší interakci

Ožehavým tématem online video setkání je použití kamer. Přestože na živá setkání přicházíme včetně svého obličeje, během online meetingu má mnoho lidí nechuť kameru spustit. Důvodem může být nezvyk vidět sami sebe a s tím nastupující sebekritika. Pokud jsou účastníci doma mohou mít pocit, že ostatní příliš “pouští” do svého soukromí. U někoho to také může být dojem, že jeho prostor není dost reprezentativní.
Bez spuštěných kamer se však jako lektoři připravíme o neskutečně důležitý komunikační kanál. Proto zásadně usilujte o zapnutí kamer všech účastníků. Pomozte jim tím, že:

 • již v pozvánce upozorníte, že budete používat kamery
 • vysvětlíte, jaký význam mají kamery pro vzájemnou komunikaci, pochopení a tím i vzdělávání
 • naučíte účastníky využít neutrální pozadí jako prázdná zeď nebo virtuální pozadí
 • těm co kameru fyzicky nemají doporučíte nákup konkrétních typů

Omezte počet účastníků

Stejně jako u živého setkání je velký rozdíl pokud vzděláváte jednoho člověka nebo přednášíte pro 100 posluchačů. Pokud můžete velikost skupiny ovlivnit, zvolte počet 6 až 15 účastníků. V takové skupině již vzniká vysoká míra vzájemné interakce podporující učení a současně budete schopni zachovat individuální přístup k jednotlivým účastníkům. Minimální počet 6 zároveň umožňuje rozdělit skupinu na 2 trojice pro práci ve skupinách. Vysoké míry zapojení však lze dosáhnout i ve skupině několika desítek účastníků a stojí za to, o to usilovat.

Vyberte vhodný software pro online setkání

S ohledem na omezený rozsah tohoto článku, se tématu vhodné aplikace pro pořádání online video setkání lze věnovat pouze stručně.

V současné době (říjen 2020) patří mezi nejrozšířenější tyto videokonferenční aplikace:

 • ZOOM – (www.zoom.us) nabízí velké množství funkcí podporujících online setkání.
 • Google meet – od společnosti Google
 • Microsoft Teams – od společnosti Microsoft

Uvedené aplikace lze používat zdarma. V neplacené verzi však mají omezení limitující jejich použití např. omezenou dobu setkání. V placené verzi jde o profesionální nástroje.

Tip pro experty: Pokud vás zajímá podrobné srovnání desítek aplikací, podívejte se na online tabulku ZDE.

Připravte si a otestuje techniku

Kvalitní a spolehlivá technika je pro hladký průběh kurzu nezbytná. Nemusí však jít o nejdražší technické novinky. Online videokonferenci zvládne i několik let stará technika. Budete potřebovat:

 • stabilně fungující počítač – mějte dostatek volného místa na harddisku a alespoň 8 GB operační paměti. Vypněte všechny aplikace, které k poradě nepotřebujete.
 • sluchátka a externí mikrofon – používejte je standardně. Budete lépe slyšet a bude vám bude lépe rozumět. Předejdete také častým technických problémů s akustickou vazbou. Pořiďte si něco kvalitnějšího než sluchátka od mobilu. Čistý zvuk je mnohem důležitější než obraz.
 • webkamera – postačí integrovaná kamera počítače nebo jednoduchá externí kamera.
 • stabilní internetové připojení – pro rychlost bohatě stačí 10 MB downloadu a 2 MB uploadu. Zásadní je však stabilita připojení. Pokud spojení kolísá projeví se to výpadky obrazu i zvuku, a to velmi narušuje komunikaci. Pokud je to váš případ, objednejte si vyšší tarif nebo se přesuňte na místo s lepším připojením.
 • další monitor – není podmínkou, ale velmi usnadní váš přehled ve vašich pomůckách, nástrojích a dokumentech, které postupně sdílíte účastníkům

Tip pro experty: Mějte druhý počítač nebo tablet přihlášený na úrovni účastníka vašeho kurzu a kontrolujte, co právě vidí vaši účastníci.

Vyřešte technické problémy účastníků

Nic nenaruší průběh online setkání víc než technické problémy. Vaši techniku už jste připravili, teď ještě předejděte problémům na straně účastníků. Co vám může pomoci:

 • předem informujte účastníky o požadavcích na techniku a jejím otestování podobně, jako jste to udělali vy
 • požádejte účastníky, aby se k setkání připojili o 15 minut dříve, vyzkoušejte spojení a techniku, pokud je vše v pořádku může účastník do reálného začátku řešit jiné věci v opačném případě máte čas vyřešit zjištěné potíže
 • domluvte si přítomného kolegu, který technické věci a problémy vyřeší za vás a uvolní vám tak ruce

Tip pro experty: pokud to vaše aplikace umožňuje, povolte účastníkům v nastavení konferenční místnosti připojit se alespoň telefonicky v případě, že vše ostatní selže. Přečtete si také: Tipy pro vedení efektivní online porady.

Připravte si podklady, které vám usnadní práci

Minimalizujte množství činností, které musíte dělat během setkání. Jinak budete ztrácet čas a koncentraci na průběh setkání a stav účastnické skupiny. Mějte všechny podklady pro účastníky připravené předem. Můžete si připravit například:

 • schémata, grafy, náčrty, kterými představíte složité téma
 • fotky a videa, pro další zaujetí účastníků
 • průzkumy a hlasování pro zapojení účastníků
 • formuláře a testy k vyplnění, pro ověření úrovně znalostí
 • seznam odkazů na online dokumenty a zdroje, které chcete postupně sdílet účastníkům

Zapojte účastníky a udržujte jejich pozornost

V průběhu online setkání pro vás bude mnohem náročnější vnímat a udržet pozornost účastníků. Je to dáno nezvyklým formátem, menším množstvím komunikačních kanálů i nižší sociální interakcí. K udržení pozornosti a zapojení účastníků vám může pomáhat:

 • délka setkání a přestávky – online dnes už můžete uspořádat i celodenní vzdělávací kurz, jako je běžné při živých setkáních. Zařazujte ale časté pauzy (ideálně každých 90 minut alespoň 15 minut přestávku), abyste udrželi vysokou míru pozornosti. Případně sledujte míru únavy ve skupině a flexibilně na ni reagujte.
 • využití gest a neverbální komunikace – se zapnutými kamerami můžete účastníky naučit celou řadu dalších interakcí
  • palcování – palec nahoru “souhlasím”, palec dolů “nesouhlasím”, palec vodorovně “je mi to jedno”
  • zdvižená ruka – “hlásím se o slovo”
  • nesouhlasné mávání – “neslyším / něco nefunguje”
  • mávání – “zdravím”
 • zapnuté mikrofony – ve skupině do 15 osob ponechejte trvale zapnuté mikrofony, případné předávání slova se v takové skupině zkoriguje dobře samo a účastníci budou více zapojeni. U větších skupin už bývá nezbytné mikrofony těch, co právě nemluví ztišit.
 • odstranění multitaskingu – pokud účastníky aktivně nezapojíte, je téměř nemožné předejít tomu, aby na svém počítači pracovali na něčem jiném. Požádejte je v úvodu, aby věnovali pozornost vašemu setkání, zapnuli si zobrazení na celou obrazovku (fullscreen) a vypnuli jiné aplikace zdroje vyrušování.
 • pokládání otázek – ptejte se účastníků, položte skupině dotaz a “pracujte s tichem”, můžete se ptát i jmenovitě
 • práce v malých skupinách – zapojte všechny účastníky, tím, že je rozdělíte do malých skupin (dvojice, trojice, čtveřice) a zadáte jim společný úkol. Účastníci tak mají možnost více diskutovat a podílet se na práci na úkolu. Následně můžete výsledky sdílet v celé skupině. Práci v oddělených skupinách umožňuje jednoduše např. aplikace ZOOM nebo můžete vytvořit více místností, do kterých se účastníci rozdělují.
 • poskytování zpětné vazby k interakci – mluvte o tom, co vidíte a slyšíte, taková zpětná vazba je pro účastníky motivující
 • vyžadování zpětné vazby – ptejte se účastníků na jejich zpětnou vazbu k průběhu setkání, můžete zapojit všechny pomocí průzkumů, hlasování a dotazníků
 • používání vizualizace – zprostředkujte co nejvíce informací vizuálně a umožněte účastníkům s nimi pracovat. Můžete k tomu využít následující online nástroje.

Využijte dostupné online nástroje

Práce online nabízí velké množství nástrojů, které nahradí a někdy i předčí obvyklé pomůcky. Využijte zejména takové, se kterými mohou účastníci aktivně pracovat. Zapojte účastníky do práce a naučte je víc.

 • Whiteboard – sdílená bílá tabule, na kterou mohou účastníci společně zapisovat, kreslit a komentovat. Bílá tabule je součástí mnoha videokonferenčních aplikací, můžete však využít i samostatnou aplikaci např. Open board (openboard.ch).
 • Jamboard – (jamboard.google.com) sdílená bílá tabule, která je součástí google aplikací pro majitele google účtu. Umožňuje jednoduchou práci s barevnými lístky s textem (post-ity). Pokud při práci rádi využíváte post-ity, nasdílejte účastníkům odkaz na Jamboard a nechte je lístky společně vytvářet a organizovat. Účastníci google účet mít nemusí.
 • Mentimeter.com – online aplikace pro vytváření průzkumů a hlasování. Nabízí velké množství formátů pro hlasování i pro zobrazení výsledků. Aktivujte všechny účastníky najednou zapojením do průzkumu.
 • Dokumenty Google – (docs.google.com) aplikace google dokumenty pro majitele google účtu. Vytvořte sdílené texty, tabulky, dotazníky a testy s přehlednými okamžitými výsledky. Účastníci google účet mít nemusí.

Chcete si vše zkusit prakticky? Přihlaste se na kurz Facilitace online meetingů a získáte 6 hodin praktického tréninku pod vedením zkušeného lektora.

Posilujte sníženou sociální interakci

Sociální vazby mezi účastníky pomáhají k větší motivaci, pozornosti i komunikaci a mají tak velký přínos pro vzdělávání skupiny. Bohužel v online prostředí má sociální interakce mnoho překážek. To co účastníci živého setkání zvládnou o přestávce u kávy jednoduše sami musíme v online vzdělávání cíleně budovat. Posilujte ve skupině důvěru a dobré vztahy po celou dobu setkání. Může vám k tomu pomoci:

 • úvodní představení a seznámení – zabere sice nějaký čas, účastníci se však po seznámení uvolní, více spolupracují, sdílejí a celkově si odnesou více než v “anonymní” skupině. Proto dejte v úvodu prostor na představení alespoň jednou větou.
 • navrhněte tykání – komunikace bude uvolněnější a účastníci takový návrh ve většině případu vítají, ponechejte však prostor pro to, že někdo nemusí souhlasit
 • nabídněte účastníkům, ať si zvolí svoji jmenovku – každý účastník může sám sebe v setkání pojmenovat tak, jak je mu to příjemné, může to být křestní jméno nebo i přezdívka
 • bavte se s účastníky i neformálně – využijte příležitost k neformální diskusi např. před začátkem nebo o přestávkách
 • empaticky vnímejte a reagujte na emoce a potřeby účastníků – v menší skupině a při použití kamer dokážete adekvátně ovlivnit i tuto složku setkání, pokud to dokážete bude to přínosem.

Učte, experimentujte a učte se

S ohledem na rozsah článku není výčet uvedených doporučení zdaleka konečný. Můžete vyhledat další zdroje, zúčastnit se sami online kurzů, diskutovat a inspirovat se u jiných lektorů. Takovým způsobem se budete nepochybně v online vzdělávání dále zlepšovat. A sami jistě víte nejlépe, že to je možné neustále. Přeji vám odvahu, vytrvalost a poučení z chyb, které jsou důležitou a neodvratnou součástí učení i učení se.

Doporučené kurzy