Na co se ptám účastníků před kurzem?

27. 4. 2022

Minulé metodické okénko jsem věnoval tématu jak pracovat s dotazníkem před akcí. Dnes navážu oblastmi, které pomocí dotazníku mapuju a konkrétními otázkami, které účastníkům pokládám.
Všech sedm oblastí se týká dotazníků, které používáme před kurzy, které budeme lektorovat. 

Kontext

Obvykle začínám sérií jednoduchých uzavřených otázek. To mi pomůže pochopit, jak vypadá běžná praxe jednotlivých účastníků. Ke každé z nich je navíc prostor pro slovní komentář.
Jako příklad můžeme použít kurz Vedení porad:

„Jak často vedete porady?“ (Možnosti: Několikrát za den – Několikrát do týdne – Průměrně 1x týdně – Méně než 1x týdně)
„Jakou povahu mívají porady, které vedete?“ (Možnosti: Organizační – Strategické – Kreativní – Hodnotící – Jiné)
„Prostor pro váš komentář:“

Zkušenosti

Dále mě zajímá, jak účastník vzhledem k tématu hodnotí své dosavadní zkušenosti.
Podle odpovědí pak nastavuji základní úroveň kurzu.

„Jaké mám zkušenosti s vedením porad?“ (Možnosti: Začátečník – Mírně pokročilý – Zkušený – Mistr)
„Prostor pro váš komentář:“

Problémy

V tento moment přepínám na otevřené otázky. Ptám se na to, jaké problémy účastníci ve své praxi řeší. Zajímá mě to ze dvou důvodů – obvykle je to motiv, proč se na kurz přihlásili. A také vím, čeho se bude týkat většina dotazů, která od skupiny během kurzu zazní.

„S jakými náročnými situacemi se při vedení porad setkáváte?“

Očekávání

Tady jde o klíčovou informaci. Chci vědět, pro co si účastníci na kurz přišli. Když mám ohledně obsahu omezený prostor, tak sepíšu seznam všech možných témat a nechám účastníky označit ta, která jsou pro ně důležitá.
Vybraným tématům se pak na kurzu věnujeme podrobněji a jdeme v nich do větší hloubky. Naopak, pokud mám možnost kurz přizpůsobit lidem na míru, tak položím otevřenou otázku. Kurz pak stavím podle témat, která se často objevují.

„Na jaké otázky byste chtěli získat odpověď v rámci kurzu?“

Rizika

Poslední oblastí, kterou potřebuji mít dopředu ošetřenou, jsou rizika.
Chci vědět, čeho se účastníci obávají. Případně zjistit zda existuje něco, co může průběh kurzu negativně ovlivnit.

Ostatní

Na závěr nabízím volný prostor pro jakékoliv další informace, které účastníci považují za důležité mi sdělit.
Je to jakási pojistka a současně možnost napsat mi o věcech, na které mě nenapadlo se zeptat.

„Prostor pro cokoliv dalšího, co bych měl vědět:“

Jméno

Úplnou tečkou je políčko se jménem. Někdy je pro mě důležitý názor konkrétních účastníků.
Jindy jsem rád, že vím koho se doptat, pokud pro mě byla odpověď nesrozumitelná.

Současně vyplnění dotazníku beru jako soukromou komunikaci mezi mnou a konkrétním účastníkem. Pokud odpovědi během kurzu komentuju, tak to nedělám jmenovitě. A pokud dávám jméno jako povinnou položku, pak je tato otázka nikoliv poslední, ale naopak první. Aby účastníci dopředu věděli, že dotazník není anonymní.

Doporučené kurzy