Lukáš Kučera

„Jsem zvědavý a potřebuji věci pochopit do hloubky. V tom pomáhám i ostatním.“

Lukáš Kučera

Jsem lektor, facilitátor, metodik, kariérní poradce a průvodce osobním rozvojem. Věnuji se práci s jednotlivci, vzdělávání i provázení skupin. Mám technické vzdělání, s čímž se pojí má schopnost analytického myšlení, schopnost zorientovat se v problému a touha věci pochopit. Důležitou součástí práce je pro mě práce s motivací a postoji zúčastněných, z tohoto důvodu mi dává velký smysl zážitkové vzdělávání, kterému se věnuji již více jak 10 let.

V posledních 4 letech aktivně školím facilitaci s více než 80 školícími dny na toto téma. Další oblasti, o které se zajímám, je zvládání náročných situací v komunikaci, principiálnímu vyjednávání, řešení konfliktů či krizová intervence.

V oblasti osobního rozvoje se věnuji hledání silných stránek, práci se sebevědomím, trémou a strachem, nastavování životní rovnováhy či time managementu. Vycházím ze švýcarské metody CH-Q, koučovacího přístupu, oceňujícího ptaní, konceptu hrdinské výpravy či sociodynamického poradenství.

Při práci uplatňuji také tříletý výcvik Somatic Experience, který pracuje s pociťovaným smyslem a tělesnou pamětí. Umožňuje zpracovávat staré traumatické zátěže a dosáhnout lepší schopnosti zvládat své emoce, trému, nejistotu a náročné stresové situace.

Mým velkým koníčkem je žonglování, fireshow, klaunování pro děti, intuitivní tanec, kontaktní improvizace, oživování dob dávno minulých a nový cirkus.

Doporučené kurzy

Doporučené články