Hana Hartošová

„Učíme se celý život.“

Jsem facilitátorka a lektorka. Přes 16 let se pohybuji v oblasti vzdělávání dospělých v Česku i zahraničí.  Za tu dobu jsem pracovala s různorodými skupinami – s lidmi v rozhodujících pozicích ve firemní sféře, team leadery, zaměstnanci z neziskového sektoru, maminkami na mateřské, lidmi ve výkonu trestu, studenty SŠ i VŠ. 

V komunikaci a v práci s účastníky na workshopech je pro mě stěžejní koučovací přístup, podpora v nácviku a zavedení naučeného do praxe, stejně tak jako dokreslení kontextu v souvislosti práce s vlastní myslí. 

Při facilitacích je pro mě důležité se rychle a bezpečně napojit na cílovou skupinu a vytvořit prostředí postavené na důvěře pro snazší pochopení zúčastněných. 

Typická je pro mě vlastní autenticita, nadšení, otevřenost a podpora druhých v osobním růstu. 

Doporučené kurzy

Doporučené články