Ucelený základ facilitace – Tréninkový follow-up

8 hod Doporučený

Bezpečný prostor pro sdílení zkušeností z praxe a trénink facilitace. Žádná další teorie, pouze cvičení, modelové situace a zpětná vazba.

Potkáváte se ve své facilitační praxi se situacemi, které jsou pro vás náročné? Hledáte pro sebe příležitosti, kde facilitační dovednosti trénovat? Chcete se potkat a vyměnit si zkušenosti s dalšími facilitátory? Tréninkový follow-up navazuje na kurz Ucelený základ facilitace a nabízí prostor pro sdílení zkušeností a praktický trénink. Přihlaste se a získejte větší jistotu pro svou praxi, inspiraci od ostatních a cennou zpětnou vazbu od lektora. Tréninkový follow-up si můžete objednat buď samostatně nebo ve zvýhodněném balíčku spolu s kurzem Ucelený základ facilitace.

Komu je kurz určený

Ucelený základ facilitace -Tréninkový follow-up je určený všem absolventům kurzů Ucelený základ facilitace, kteří chtějí trénovat své facilitační dovednosti a řešit konkrétní situace ze své praxe.

Kurz je otevřen i pro absolventy a účastníky Komplexního výcviku facilitace.

Co se na kurzu naučíte

  • dostanete prostor pro trénink facilitačních dovedností
  • získáte zpětnou vazbu od ostatních účastníků a lektora
  • v rámci sdílení zkušeností si pojmenujete své silné stránky ve facilitaci
  • budete mít příležitost věnovat se náročným situacím z vaší praxe a spolu s ostatními hledat jejich řešení
  • uvidíte a uslyšíte, jak facilitují ostatní
  • vyzkoušíte si různé pozorovatelské role
  • můžete cíleně pracovat na tom, v čem se chcete posunout
  • zažijete také jednu nebo více ukázek facilitace vedené lektorem
  • potkáte se s podobně naladěnými lidmi, kteří se zabývají facilitací

Forma a průběh kurzu

Kurz je jednodenní a probíhá v Praze a v Brně. Kurz je pokaždé jiný a můžete se na něj přihlásit jednou nebo i opakovaně.

Kurz počítá se velkou mírou vašeho zapojení. Po úvodním seznámení následuje lektorská ukázka, v rámci které sesbíráme vaše očekávání. Z nich následně vybereme a sestavíme plán, podle kterého budeme postupovat ve zbytku dne.

Celý den je koncipován ryze prakticky. Budeme se věnovat tréninku, modelovým situacím, sdílení zkušeností a řešení náročných situací. Každou facilitaci následně rozebereme a lektor ji doplní o svoje doporučení a tipy. A nebojte, kromě tvrdé práce nás čeká také zábava.

V kurzu nepředstavujeme žádnou další teorii. Tu vás naučíme na třídenním kurzu Ucelený základ facilitace.

Co je to facilitace

Facilitace je způsob komunikace vedoucí k efektivitě, porozumění a zlepšení spolupráce. Lze ji využít pro malé schůzky, velké porady i setkání se stovkami účastníků. Klíčovou roli hraje facilitátor, který umí setkání připravit a následně jím účastníky bezpečně provést.

Podrobné informace o metodě facilitace najdete v našem článku Co je facilitace a kdo je facilitátor.