Odborné konzultace

Potřebujete vyřešit problém nebo probrat odborné téma? Využijte konzultaci s našimi odborníky.

Potřebujete probrat odborné téma nebo vyřešit praktický problém? Zaměříme se na to, co vás zajímá, položíme vám ty správné otázky a nabídneme osvědčená řešení. Efektivně tak využijete čas s naším lektorem, koučem nebo konzultantem.

Využijte možnost konzultací s našimi odborníky a získejte maximum odpovědí v krátkém čase.

Možná témata pro individuální rozvoj

  • facilitace setkání a porad
  • prezentační dovednosti
  • leadership, vedení lidí
  • strategické plánování
  • interní komunikace
  • timemanagement
  • nábor zaměstnanců a přijímací pohovory
  • hodnotící pohovory

Koučink

Koučink je způsob práce mezi koučem a klientem. Pomáhá klientovi v dosažení cíle, uskutečnění požadované změny nebo překonání náročné situace. V koučinku se zaměřujeme zejména na management a leadership, koučování změny, komunikaci, vedení lidí, rozhodování, dosahování cílů. Tématem koučování však může být jakékoliv další téma, které vás zajímá.

Podrobnosti o naší nabídce koučinku naleznete na samostatných stránkách Brain-coaching.cz.