Zvládání konfliktů

7 hodin Nejoblíbenější

Díky kurzu zjistíte, jak řešit konflikty a jak držet dobré vztahy v týmu, s partnery či klienty. Získáte větší jistotu v náročných situacích.

Potřebujete se naučit získat a udržet nadhled v náročných situacích? Zjistit, jak včas odhalit emoce, které konflikt ovlivňují a naučit se s nimi pracovat? Během kurzu si uvědomíte důsledky použití různých komunikačních strategií. Budete trénovat konkrétní nástroje, pomocí kterých je možné konflikt ovlivnit.

Komu je kurz určený

Každému kdo se v životě setkává s konfliktními situacemi a lidmi nebo se jich obává a chce v těchto situacích získat větší nadhled a jistotu.

Co se na kurzu naučíte

  • dozvíte se, jak konflikty v komunikaci vznikají a co ovlivňuje jejich průběh
  • pochopíte jaké výhody a nevýhody přinášejí různé strategie řešení
  • budete prakticky trénovat, jak do konfliktu vstoupit a jak jej ovlivňovat
  • zjistíte jak odhalit, o co druhému ve skutečnosti jde
  • vyzkoušíte si konkrétní komunikační techniky, které lze při konfliktu použít

Forma a průběh kurzu

Kurz je veden tréninkovým způsobem, v otevřené atmosféře, s vysokou mírou praktického zapojení účastníků. Myšlenky a zkušenosti budete objevovat v diskusích a praktických cvičeních. V modelových situacích budete trénovat konkrétní dovednosti. Klíčovou teorii pochopíte díky příkladům a názorným ukázkám.

Kurz školení o konfliktech naprosto předčil moje očekávání. Formou řízené interakce s ostatními účastníky kurzu v rámci práce ve skupinkách bylo možné uvědomit si mnoho principů, které vnímáme jen podprahově. S pomocí lektora jsme situace rozvíjeli dále a nacházeli způsoby, jak v daných situacích reagovat. Kurz jednoznačně doporučuji, byl to velmi dobře strávený a naplněný čas, které pro mne osobně přinesl mnoho pozitiv. Děkuji.

Jana Víťazková, výkonná asistentka ředitelky, Kunsthalle Praha