Neviditelný leadership

7 hodin Oblíbený Pouze online

Kurz pro začínající i pokročilejší lídry, kteří chtějí lépe poznat svůj styl vedení lidí a získat klíčové kompetence.

Vedete tým nebo celou organizaci? Povedete tým někdy v budoucnu a připravujete se na zodpovědnou vedoucí roli? Během kurzu zjistíte, jaké jsou důležité vlastnosti a návyky lídra, které můžete začít ihned používat a dále rozvíjet.

Komu je kurz určený

Kurz je určen pro zkušené manažery a vedoucí týmů, kteří chtějí načerpat nové zkušenosti a prozkoumat svůj současný přístup k vedení lidí. Kurz je však vhodný i pro zájemce, kteří se na vedení vedení týmu v současné době připravují.

Co se na kurzu naučíte

  • zapojit všechny přítomné a současně vést setkání efektivně
  • pracovat se skupinou, která se skládá z různorodých osobností
  • udržet účastníky pozorné a aktivní po celou dobu setkání
  • předcházet konfliktům a ty, které se objeví, konstruktivně řešit
  • dosáhnout stanovených výsledků v omezeném čase
  • zvládat souběh role facilitátora a role vedoucího
  • přirozeně používat klíčové komunikační dovednosti
  • využít potenciál dobrého úvodu a závěru setkání
  • vytvořit funkční design facilitovaného setkání a dobře se na něj připravit předem
  • řadu facilitačních technik použitelných v konkrétních situacích

Forma a průběh kurzu

Kurz probíhá formou videokonference v online místnosti aplikace ZOOM. Informace pro přístup do online místnosti vám zašleme spolu s podrobnostmi pro připojení před tréninkem. Připojení je snadné, není nutné nic instalovat. Pro zvýšení interaktivity kurzu je podmínkou účasti používání kamery a mikrofonu.

Hlavní přidanou hodnotou je interaktivní formát. Účastníci jsou po celou dobu zapojeni do mnoha společných i individuálních cvičení, diskusí a reflexí. Díky tomu v krátké době ovládnou množství praktických dovedností a nástrojů.