Neviditelný leadership

2 x 3 hod Oblíbený Pouze online

Kurz pro začínající i pokročilejší lídry, kteří chtějí lépe poznat svůj styl vedení lidí a získat klíčové kompetence.

Vedete tým nebo celou organizaci? Povedete tým někdy v budoucnu a připravujete se na zodpovědnou vedoucí roli? Během kurzu zjistíte, jaké jsou důležité vlastnosti a návyky lídra, které můžete začít ihned používat a dále rozvíjet. Tento kurz pro vás můžeme připravit i na zakázku jako prezenční nebo online.

Komu je kurz určený

Kurz je určen pro zkušené manažery a vedoucí týmů, kteří chtějí načerpat nové zkušenosti a prozkoumat svůj současný přístup k vedení lidí. Kurz je však vhodný i pro zájemce, kteří se na vedení vedení týmu v současné době připravují.

Co se na kurzu naučíte

  • pochopíte rozdíl mezi lídrem, organizátorem a manažerem
  • zjistíte jaké důležité vlastnosti lídra potřebujete a do jaké míry je máte
  • poznáte soubor návyků, které můžete jako lídr dále rozvíjet
  • pochopíte na jaké potřeby vašeho týmu se zaměřit a proč
  • poznáte jak budovat a rozvíjet důvěru a spolupráci
  • pochopíte v čem je různorodost členů týmu užitečná a jak ji využít
  • zjistíte, jak vést lidi tak, aby dosahovali mimořádných výsledků a přitom je práce bavila

Forma a průběh kurzu

Kurz se skládá ze dvou půldenních modulů (2 x 3 hodiny). V čase mezi nimi vám nabídneme praktický domácí úkol. 

Kurz probíhá formou videokonference v online místnosti aplikace ZOOM. Informace pro přístup do online místnosti vám zašleme spolu s podrobnostmi pro připojení před tréninkem. Připojení je snadné, není nutné nic instalovat. Pro zvýšení interaktivity kurzu je podmínkou účasti používání kamery a mikrofonu.

Hlavní přidanou hodnotou je interaktivní formát. Účastníci jsou po celou dobu zapojeni do mnoha společných i individuálních cvičení, diskusí a reflexí. Díky tomu v krátké době ovládnou množství praktických dovedností a nástrojů.

Po kurzu účastníci získají Jamboard, se kterým na kurzu pracovali a také doporučení na odbornou literaturu a další zdroje informací. 

Kurz Neviditelný leadership na zakázku

Kurz Neviditelný leadership nabízíme také jako zakázkový, přizpůsobený potřebám vaší organizace nebo týmu. Pomůžeme vám identifikovat klíčová témata a navrhneme takové úpravy kurzu, které nejlépe zohlední vaše potřeby a další možnosti. Zakázkový kurz Neviditelný leadership nabízíme v online i prezenční variantě.

Spojte se s námi a nechte si bezplatně zpracovat nabídku kurzu na zakázku.