Facilitace pro efektivní porady

7 hodin

Poznáte tzv. facilitační přístup, a zjistíte jak můžete zásadně ovlivnit výsledek porady.

Jsou vaše porady zdlouhavé, vyčerpávající a neefektivní? Přihlaste se a zjistěte, jak z porady udělat pevný základ pro další spolupráci. Prakticky si vyzkoušíte jak poradu připravit a vést a jak maximalizovat její užitek.

Komu je kurz určený

Pro každého, kdo vede porady nebo se jich účastní a chce poznat možnosti facilitačního přístupu pro vedení porad. Každého, kdo chce, aby porada byla konstruktivní, aby byli účastníci angažovaní na dohodnutých výstupech a aby trvala nejmenší nutnou dobu.

Co se na kurzu naučíte

  • dozvíte se, čemu věnovat pozornost ještě před začátkem porady
  • naučíte se, jak se držet cíle a nesklouzávat do detailů či mimo téma
  • zjistíte, jak pracovat s časem během porady
  • vyzkoušíte si, jak udržet zapojení a motivaci všech účastníků
  • získáte konkrétní nástroje, pro efektivnější průběh porady

Forma a průběh kurzu

Kurz je veden s vysokou mírou zapojení účastníků v přátelské a tvořivé atmosféře. Budete mít prostor pracovat s vlastními zkušenostmi a navzájem se učit během sdílení a diskuzí. Nové myšlenky a souvislosti pochopíte na konkrétních příkladech a ukázkách. Dovednosti budete trénovat v praktických cvičení.