Efektivní vedení porad

2 × 3,5 hodiny Pouze online

Poznáte tzv. facilitační přístup, a zjistíte jak můžete zásadně ovlivnit výsledek porady.

Jsou vaše porady zdlouhavé, vyčerpávající a neefektivní? Přihlaste se a zjistěte, jak z porady udělat pevný základ pro další spolupráci. Prakticky si vyzkoušíte jak poradu připravit a vést a jak maximalizovat její užitek. Tento kurz pro vás můžeme připravit i na zakázku jako prezenční nebo online.

Komu je kurz určený

Pro každého, kdo vede porady nebo se jich účastní a chce poznat možnosti facilitačního přístupu pro vedení porad. Každého, kdo chce, aby porada byla konstruktivní, aby byli účastníci angažovaní na dohodnutých výstupech a aby trvala nejmenší nutnou dobu.

Co se na kurzu naučíte

  • dozvíte se, čemu věnovat pozornost ještě před začátkem porady
  • naučíte se, jak se držet cíle a nesklouzávat do detailů či mimo téma
  • zjistíte, jak pracovat s časem během porady
  • vyzkoušíte si, jak udržet zapojení a motivaci všech účastníků
  • získáte konkrétní nástroje, pro efektivnější průběh porady

Forma a průběh kurzu

Kurz se skládá ze dvou dopoledních modulů (2 x 3,5 hodiny). V čase mezi nimi vám nabídneme praktický domácí úkol. Informace, jak se připojit, spolu s technickými doporučeními vám zašleme přibližně týden předem. Připojení je snadné, není nutné nic instalovat. Pro zvýšení interaktivity kurzu je podmínkou účasti používání kamery a mikrofonu.

Oba moduly budou probíhat na platformě Zoom. Budou interaktivní s velkou mírou vašeho zapojení. Těšit se můžete na praktická cvičení, sdílení zkušeností, lektorské ukázky a jejich rozbor. Je pro nás důležité, abyste se o efektivním vedení porad dozvěděli to podstatné a současně si ji i prakticky zažili.

Kurz Efektivní vedení porad na zakázku

Kurz Efektivní vedení porad nabízíme také jako zakázkový, přizpůsobený potřebám vaší organizace nebo týmu. Pomůžeme vám identifikovat klíčová témata a navrhneme takové úpravy kurzu, které nejlépe zohlední vaše potřeby a další možnosti. Zakázkový kurz Efektivní vedení porad nabízíme v online i prezenční variantě.

Spojte se s námi a nechte si bezplatně zpracovat nabídku kurzu na zakázku.