Efektivní Time Management

2 x 3 hod Pouze online

Kurz pro ty, kteří se chtějí naučit soustředit na to, co je pro ně opravdu důležité, dokončovat své úkoly, zatočit s prokrastinací a získat zpět svoji energii.

Na čem pracovat a co naopak zrušit? Jak vybrané úkoly dokončit, jak neprokrastinovat, jak se soustředit a kde na to všechno vzít energii? Přihlaste se a zjistěte, jak uskutečnit vlastní plány a představy navzdory rostoucím požadavkům okolí, čemu dát přednost a co odložit. Tento kurz pro vás můžeme připravit i na zakázku jako prezenční nebo online.

Komu je kurz určený

Trénink je nepostradatelný pro manažery, vedoucí týmů, organizátory různých akcí. Prakticky je však vhodný pro každého, kdo se potřebuje rozvíjet v plánování a dokončování projektů a úkolů. Trénink je přizpůsoben jak pro pokročilé účastníky, tak pro ty, kteří v tématu Time Managementu začínají. Stavíme na individuálních zkušenostech a díky velké míře individuálního přístupu během kurzu se může posunout opravdu každý.

Co se na kurzu naučíte

  • zjistíte, jak lze přímočařeji a rychleji dokončit rozpracované úkoly
  • pochopíte, v čem spočívají hlavní principy Time Managementu a jak je můžete využít ve své praxi
  • seznámíte se s řadou praktických nástrojů a pomůcek pro efektivní Time Management
  • naučíte se, jak stanovit prioritu jednotlivých úkolů a určit pořadí, ve kterém je plnit
  • pochopíte, jak jednoduše uvolnit myšlení od naléhavých úkolů a ponechat si v hlavě prostor pro vlastní tvořivost
  • poznáte, jak získat klid na práci a postupovat v případě vyrušování
  • najdete zdroj pro vlastní energii a osvojíte si práci s koncentrovanou energií a pozorností
  • pochopíte, co je příčinou vaší prokrastinace a jak jí předcházet
  • zjistíte, které nejdůležitější návyky pro svůj Time Management můžete dále rozvíjet

Forma a průběh online kurzu

Kurz se skládá ze dvou půldenních modulů (2 x 3,5 hodiny). V čase mezi nimi vám nabídneme praktický domácí úkol. Informace, jak se připojit, spolu s technickými doporučeními vám zašleme přibližně týden předem. Připojení je snadné, není nutné nic instalovat. Pro zvýšení interaktivity kurzu je podmínkou účasti používání kamery a mikrofonu.

Oba moduly budou probíhat na platformě Zoom. Budou interaktivní s velkou mírou vašeho zapojení. Těšit se můžete na praktická cvičení i sdílení zkušeností.

Hlavní přidanou hodnotou je interaktivní formát. Účastníci jsou po celou dobu zapojeni do mnoha společných i individuálních cvičení, diskusí a reflexí. Díky tomu v krátké době ovládnou množství praktických dovedností a nástrojů.

Po kurzu účastníci získají Jamboard, se kterým na kurzu pracovali a také doporučení na odbornou literaturu a další zdroje informací. 

Kurz Efektivní time management na zakázku

Kurz Efektivní time management nabízíme také jako zakázkový, přizpůsobený potřebám vaší organizace nebo týmu. Pomůžeme vám identifikovat klíčová témata a navrhneme takové úpravy kurzu, které nejlépe zohlední vaše potřeby a další možnosti. Zakázkový kurz Efektivní time management nabízíme v online i prezenční variantě.

Spojte se s námi a nechte si bezplatně zpracovat nabídku kurzu na zakázku.