Facilitace na zakázku

Čeká vás náročné setkání? Přizvěte si k jeho vedení nestranného facilitátora od nás.

Čeká vás důležité setkání jako například strategické plánování, týmová supervize nebo participativní setkání s veřejností? Pomůžeme vám s přípravou a vedením schůzky tří osob i setkání několika stovek účastníků. Profesionálně připravíme a uvedeme také online meeting a workshop.

Využijte pro vedení setkání nestranného facilitátora. Uvolněte si ruce a plně se soustřeďte na probíraná témata.

K čemu slouží facilitace

Facilitace je více než pouhé moderování. Důležitou součástí je příprava celého setkání. V jeho průběhu je to aktivní práce s účastníky vedoucí k vysoké efektivitě setkání tj. za méně času získáte kvalitnější výstupy. Více o facilitaci a roli facilitátora si můžete přečíst na stránce Co je facilitace a kdo je facilitátor?.

Příprava setkání = základ úspěchu

Úspěch setkání z velké míry závisí na jeho přípravě a designu. Záleží na vhodně navrženém pořadí bodů programu, zvolené metodě diskuse a rozhodování, definování požadovaných výstupů. V neposlední řadě také na výběru účastníků, komunikaci před setkáním, výběru prostor a dalších okolnostech. 

Uvolníme vám ruce při důležité poradě

Nabízíme své zkušenosti při vedení složitých týmových porad. Diskuse vedená neutrálním facilitátorem, usnadňuje komunikaci v jinak náročných situacích. Můžete tak být zcela zapojeni do diskuse a vedení průběhu ponechat na nás. Facilitujeme porady od tří osob až do několika desítek účastníků. Máme dlouholeté zkušenosti s vedením setkání naživo i v online prostředí.

Připravíme a provedeme velká setkání s veřejností

Dlouhodobě spolupracujeme s institucemi veřejné správy, kterým pomáháme při parcitipativním zapojování veřejnosti do společného dialogu. Pomáháme navrhnout a zrealizovat setkání až několika set účastníků. Pro velká setkání můžeme nabídnout tým až deseti zkušených facilitátorů.