Ucelený základ facilitace

3 × 8 hodin Oblíbený Akreditovaný

Ucelený základ facilitace je prakticky zaměřený třídenní trénink, který vás přehledně provede facilitací od A do Z. Kurz je akreditovaný MPSV a MŠMT.

Chcete umět vést skupinové diskuse tak, aby byly efektivní, držely se tématu a směřovaly k užitečným výstupům? Absolvujte třídenní kurz Ucelený základ facilitace, získejte kvalitní základ pro vaši facilitační praxi a zefektivněte jednání sobě i ostatním. Tento kurz pro vás můžeme připravit i na zakázku jako prezenční nebo online.

Komu je kurz určený

Ucelený základ facilitace je pro všechny, kdo vedou nebo se účastní nejrůznějších setkání, a kterým záleží na kvalitě komunikace. Mohou to být manažeři z firemního prostředí, členové projektových týmů, lektoři nebo vedoucí pracovníci ve veřejné správě nebo jiných oblastech. Kurz je určený těm, kteří chtějí svoje dosavadní zkušenosti zasadit do přehledného rámce. Ocení jej i ti, kteří s facilitací teprve začínají.

Kurz Ucelený základ facilitace nabízíme i jako zakázkový kurz přímo pro váš tým či organizaci. Obsah kurzu přizpůsobíme vašim skutečným potřebám a konkrétním situacím z vaší praxe.

Co se na kurzu naučíte

  • jak facilitace funguje a kdy ji můžete využít ve své praxi
  • na co nezapomenout při přípravě setkání
  • aktivizovat a motivovat účastníky
  • provázet skupinu jednotlivými fázemi facilitace
  • držet účastníky u tématu a efektivně využít čas schůzky
  • konkrétní techniky pro sběr informací, analýzu a rozhodování
  • pracovat se skupinou různorodých osobností
  • předcházet vzniku konfliktů
  • s jistotou reagovat na náročné situace
  • kreativně pracovat se zápisem a vizualizací

Obsah kurzu

Kurz se skládá ze tří celodenních modulů s týdenním rozestupem.

1. den – začínáme s facilitací

Během úvodního dne zjistíte, co se skrývá pod pojem facilitace, a jak ji můžete využít ve své praxi. Zaměříme se na to, co všechno zahrnuje role neutrálního facilitátora a jak naložit se situací, kdy jste současně kolega, nadřízený nebo expert. Vyzkoušíte si, jak efektivně sbírat informace a předcházet nedorozumění.

2. den – vedeme proces facilitace

Seznámíte se s jednotlivými fázemi facilitace a jejich principy. V modelových situacích budeme trénovat provázení celým procesem a speciálně se zaměříme na to, co říct v úvodu. Budeme se věnovat práci s časem – jak jej rozvrhnout a jak vše opravdu stihnout. Zažijete tři inspirativní způsoby, jak skupinu provést rozhodovacím procesem.

3. den – pracujeme se skupinou

V závěrečném dni se budeme věnovat práci se skupinou. Zaměříme se na vytvoření bezpečného prostředí. Dozvíte se, jak účastníky aktivizovat a udržet jejich pozornost po celou dobu setkání. Rozebereme, co dělat při náročných situacích, se kterými se můžete v praxi setkat. Konkrétně si vyzkoušíte, jak elegantně přerušit někoho, kdo mluví dlouze, nesrozumitelně nebo odbíhá od tématu.

Forma a průběh kurzu

Kurz je praktický a interaktivní. Účastníci jsou po celou dobu zapojeni do mnoha společných i individuálních cvičení, diskusí a reflexí. Klíčové nástroje trénujeme v modelových situacích. Součástí kurzu jsou také lektorské ukázky, díky kterým účastníci v autentické podobě zažijí, jakým způsobem facilitujeme my sami.

Čas mezi jednotlivými dny kurzu využíváme pro propojení nových poznatků s praxí a zpracování jednoduchých úkolů. Omezený počet účastníků kurzu nám umožňuje zachovat individuální přístup.

Po kurzu účastníci získají lektorské flipy v elektronické podobě a také doporučení na odbornou literaturu a další zdroje informací. 

Akreditace MPSV a MŠMT

Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí pod číslem akreditace A2019/1306-VP.
Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem akreditace MSMT- 21523/2020-7-478.

Kurz Ucelený základ facilitace na zakázku

Kurz Ucelený základ facilitace nabízíme také jako zakázkový, přizpůsobený potřebám vaší organizace nebo týmu. Pomůžeme vám identifikovat klíčová témata a navrhneme takové úpravy kurzu, které nejlépe zohlední vaše potřeby a další možnosti. Zakázkový kurz Ucelený základ facilitace nabízíme v základní třídenní, případně i ve zkrácené dvoudenní variantě. Samozřejmostí je také online varianta.

Spojte se s námi a nechte si bezplatně zpracovat nabídku kurzu na zakázku.

Co je facilitace

Facilitace je způsob komunikace vedoucí k efektivitě, porozumění a zlepšení spolupráce. Lze ji využít pro malé schůzky, velké porady i setkání se stovkami účastníků. Klíčovou roli hraje facilitátor, který umí setkání připravit a následně jím účastníky bezpečně provést.

Podrobné informace o metodě facilitace najdete v našem článku Co je facilitace a kdo je facilitátor.

Související kurzy

Zajímá vás náročnější trénink? Přemýšlíte o možnosti stát se profesionálním facilitátorem? Podívejte se na náš Komplexní výcvik facilitace v rozsahu 100 hodin.

Videopozvánka

Videorecenze