Trénink komunikace

Trénink komunikace je série prakticky zaměřených kurzů, které jsou věnovány rozvoji komunikačních schopností. Formou scének, modelových situací, videotréninků a dalších metod je zaručen okamžitý přenos nových zkušeností do praxe. Kurzy mohou obsahují například tato témata nebo jejich kombinace:

  • přijímání a poskytování zpětné vazby
  • zvládání konfliktů
  • vyjednávání
  • asertivita
  • práce s emocemi
  • prezentační techniky

V případě zájmu o trénink komunikace nás kontaktujte.