Oblasti našich řešení

Soukromý sektor

 

Našimi klienty jsou společnosti ze všech ekonomických odvětví. Na vzdělávacích projektech spolupracujeme s finančními institucemi, technologickými i výrobními firmami.

 

Veřejná správa

 

Veřejná správa je náš dlouhodobý partner ve vzdělávání. Spolupracujeme s univerzitami, vzdělávacími institucemi i úřady ústřední a územní veřejné správy.

 

Neziskový sektor

 

Máme dlouholeté zkušenosti z prostředí neziskových organizací nejen na úrovni spolupráci, ale i vlastním zapojením v mnoha neziskových projektech.

 

Efektivita a produktivita

 

Pomůžeme vám vytvořit pracovní prostředí, ve kterém se bude lidem dobře pracovat a současně budou dosahovat vynikající výsledky.

 

Tvořivost a inovace

 

Zlepšujeme práci s know-how. Pomáháme ke vzniku nových nápadů a jejich přenos do praxe.

 

Zdraví v práci

 

Nabízíme kurzy v oblasti prevence a terapie zdravotních potíží spojených s pracovním prostředím. Spolupracujeme s odborníky z oblasti fyzioterapie. Naše kurzy pomáhají cítit se v práci dobře a předcházet zdravotním potížím.