Posilujte své silné stránky a sebedůvěru

Kurz je zaměřený na objevování a posilování vlastních silných stránek a s tím související sebedůvěry. Seznámíte se s přístupem rozlišujícím silné stránky a naučené chování. Pomocí oceňujícího ptaní lépe poznáte své silné stránky, a zjistíte nakolik je využíváte. Objevíte, co vše může být vaše silná stránka a jak si ve svých silných stránkách věříte.

Pojmenujete si své hlavní silné stránky a hodnoty, které jsou s nimi spojené.  Uvidíte, že záleží i na oblasti a míře, v které silnou stránku využíváte. Zamyslíte se, kdy a kde se vaše silná stránka může stát slabinou, obzvláště pokud ji nemáte zvědomenou.
 
Podíváte se, jak souvisí vaše schopnost využívat své silné stránky v každodenním životě, s vašimi hlubokými přesvědčeními. Vyzkoušíte si, nakolik si věříte u vámi vybraných silných stránek a dozvíte se, jak můžete svoji sebedůvěru začít budovat na zdravých základech či dále rozšiřovat a prohlubovat.
 
Seznámíte se s metodou oceňujícího ptaní a vybranými koncepty pozitivní psychologie jako konceptem FLOW, důležitostí pozitivních emocí či psychosomatickými souvislostmi.  
 

Kurz je určen pro

 
Všechny, kteří chtějí prozkoumat své silné stránky nebo jim lépe rozumět. Vhodný také pokud se chcete naučit lépe oceňovat ostatní a posílit pozitivní pohled na svět. 
 

Co vám kurz přinese užitečného

 
  • nalezení a pojmenování vašich silných stránek
  • pozitivnější pohled na svět i sebe sama
  • větší sebevědomí a sebedůvěru
  • lepší schopnost zvládat negativní emoce a stres 

Průběh kurzu

Kurz je veden netradičním způsobem, v otevřené atmosféře, s vysokou mírou praktického zapojení účastníků. Myšlenky a zkušenosti budete objevovat v diskusích a praktických cvičeních. V modelových situacích budete trénovat konkrétní dovednosti. Klíčovou teorii pochopíte díky příkladům a názorným ukázkám.