Invisible leadership - jak lidi vést místo řídit

Vedete tým nebo celou organizaci? Povedete tým někdy v budoucnu? Co je důležité? Během kurzu lépe poznáte svůj přístup k vedení lidí. Poznáte důležité vlastnosti a návyky lídra, které můžete začít ihned rozvíjet a používat.

Co vám kurz přinese užitečného

 
- zjistíte, jak zvyšovat motivaci a efektivitu vašeho týmu
- ukážeme, jak můžete vy i váš tým dosáhnout většího úspěchu
- poznáte, jak budovat a rozvíjet spolupráci v týmu
- zjistíte jak vést lidi, aby dosahovali mimořádných výsledků a přitom je práce bavila
 

Určeno pro

 
Manažery, majitele společností, ředitele, vedoucí týmů i jednotlivce zajímající se o vedení lidí a osobnostní rozvoj. Pro každého, kdo chce vést sebe i ostatní k dosažení úspěchu tak, aby to přitom všechny těšilo.

 

Průběh kurzu

 
Kurz je veden s vysokou mírou zapojení účastníků v přátelské a tvořivé atmosféře. Budete objevovat nové myšlenky a souvislosti, a vzájemně je sdílet v četných diskusích a cvičeních. Souvislosti pochopíte na konkrétních příkladech v podání lektora i samotných účastníků.